Vojtalová - Maso 1/2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vojtalová - Maso 1/2024

Systémové číslo NEN

N006/23/V00006714

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00006714

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 09. 2023 09:08

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

9_zad

Příjmení

Av

E-mail

Tzadavnen@grvs.justice.cz

Telefon 1

+420 777777777

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na nákup masa (dále také „zboží“) specifikovaného v příloze č. 2 Výzvy – Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet do Věznice Heřmanice.

Kód z číselníku NIPEZ

03000000-1

Název z číselníku NIPEZ

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

03000000-1

Název z číselníku CPV

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Název předmětu

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P23V00006358

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 09. 2023 09:08Uveřejnění účastníků
Detail27. 09. 2023 09:08Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.