Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě webových stránek veřejné sekce NEN bylo postupováno podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Veškeré informace jsou tak uveřejněny ve formě, která je v souladu s výše uvedenými právními normami.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://nen.nipez.cz

Pro přístup do sekce Registrace a funkce pro tvorbu statistických informací, ověření kompatibility a vyhledávání v rámci webu je nezbytné povolení Javascriptu ve Vašem internetovém prohlížeči. V rámci procesu registrace jsou využity cookies pro udržení tzv. session, proto je nezbytné povolení ukládání cookies v internetovém prohlížeči.

Publikované soubory


Vzhledem k povaze Národního elektronického nástroje se na webových stránkách mohou zobrazovat následující formáty dokumentů:

 1. pdf (Portable Document Format),
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 3. xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu,
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument),
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 6. odt (Open Document Text),
 7. ods (Open Document Spreadsheet),
 8. odp (Open Document Presentation),
 9. txt (prostý text),
 10. rtf (Rich Text Format),
 11. doc/docx (MS Word Document),
 12. xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 15. png (Portable Network Graphics),
 16. tif/tiff (Tagged Image File Format),
 17. gif (Graphics Interchange Format).
 18. zip, rar, 7z

Minimální nároky na hardware, software a internetové připojení:


Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k internetu.
Kontrolu kompatibility můžete provést následujícím odkazem: Test kompatibility

Kontakt


Neustále pracujeme na zdokonalení přístupu pro osoby se zdravotním postižením, tak aby byly naše webové stránky přístupné všem uživatelům. Pokud i přesto narazíte na jakoukoli nesrovnalost, připomínku či dotaz, dejte nám prosím vědět na následující kontakt Hotline@nipez.cz

Uživatelská podpora


Uživatelská podpora je dostupná v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hodin na čísle +420 841 888 841, prostřednictvím mailu Hotline@nipez.cz nebo prostřednictvím aplikace ServiceDesk
V pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hodin lze využít i telefonické podpory na čísle +420 841 888 841.

Postupy pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra,odbor eGovernmentu,náměstí Hrdinů 1634/3,140 21 Praha 4,e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Vypracování prohlášení o přístupnosti


Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23.9.2020. Pro posouzení souladu a vypracování tohoto prohlášení bylo použito vlastního posouzení.