Dodávka potravin do vybraných organizačních jednotek VS

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka potravin do vybraných organizačních jednotek VS

Systémové číslo NEN

N006/23/V00006358

Aktuální stav ZP

Zadán

Název zavedeného DNS

Potraviny pro OJ

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-123456

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00006358

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 538 013 484,20

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 09. 2023 13:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

15. 09. 2023 13:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

30_zad

Příjmení

Av

E-mail

Tzadavnen@grvs.justice.cz

Telefon 1

+420 777777777

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejných zakázek v DNS je tedy masa (zejm. vepřové, hovězí, drůbeží), pečiva (zejm. chléb, rohlíky, koláče), masných produktů (zejména uzenin) a ovoce a zeleniny do následujících organizačních jednotkách zadavatele (dále také „OJ“): Věznice Valdice, Věznice Heřmanice, Věznice Plzeň, Vazební věznice Praha-Pankrác, Věznice Příbram, Věznice Jiřice, Věznice Vinařice, Věznice Světlá nad Sázavou. Předmět veřejné zakázky (resp. konkrétní poptávané potraviny) bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Množství poptávaných potravin, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

03000000-1

Název z číselníku NIPEZ

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

03000000-1

Název z číselníku CPV

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Název předmětu

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva15810000-9Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva
DetailMaso15110000-2Maso
DetailUpravené ovoce a zelenina15330000-0Upravené ovoce a zelenina
DetailMasné produkty15130000-8Masné produkty

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P23V00006358

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 09. 2023 13:34Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail15. 09. 2023 13:03Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


15. 09. 2023 13:0015. 09. 2023 13:00F2023-123456Oznámení o zahájení zadávacího řízení