Polanský - Maso 1/2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

Polanský - Maso 1/2024

Systémové číslo NEN

N006/23/V00006700

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00006700

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 09. 2023 09:05

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

30_zad

Příjmení

Av

E-mail

Tzadavnen@grvs.justice.cz

Telefon 1

+420 777777777

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejných zakázek v DNS je tedy masa (zejm. vepřové, hovězí, drůbeží), pečiva (zejm. chléb, rohlíky, koláče), masných produktů (zejména uzenin) a ovoce a zeleniny do následujících organizačních jednotkách zadavatele (dále také „OJ“): Věznice Valdice, Věznice Heřmanice, Věznice Plzeň, Vazební věznice Praha-Pankrác, Věznice Příbram, Věznice Jiřice, Věznice Vinařice, Věznice Světlá nad Sázavou. Předmět veřejné zakázky (resp. konkrétní poptávané potraviny) bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Množství poptávaných potravin, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

03000000-1

Název z číselníku NIPEZ

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

03000000-1

Název z číselníku CPV

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Název předmětu

Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P23V00006358

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 09. 2023 09:05Uveřejnění výsledku