Cleverants

Základní informace


Úřední název

Cleverants

IČO

12345678

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 841888841

E-mail

jiri.strachota@cleverants.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/clevermravenec

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 02. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 02. 2023 10:55

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-124526

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

10000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010