Cleverants

Základní informace


Úřední název

Cleverants

IČO

12345678

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 841888841

E-mail

jiri.strachota@cleverants.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

10000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Elektřina