UITest zadavatel

Základní informace


Úřední název

UITest zadavatel

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/66

IČO

78521456

Právní forma

Zatím neurčeno

Telefon

+420 222333555

E-mail

martin.novak@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

olomoc

PSČ

79603

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost