Detail

Základní informace


Úřední název

Laskominky s.r.o.

IČO

25892545

Obec

Radslavice

PSČ

75111

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Datum uzavření smlouvy

24. 05. 2024

Evidenční číslo smlouvy

36548365847687

Smluvní cena bez DPH

7 777 777,00

Smluvní cena s DPH

9 411 110,17

Smluvní cena s dodatky bez DPH

7 787 777,00

Smluvní cena s dodatky s DPH

9 423 210,17

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne