ČEZ Distribuce, a. s.

Základní informace


Úřední název

ČEZ Distribuce, a. s.

IČO

24729035

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 601318220

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/DSO2

Datum uveřejnění ve VVZ

02. 03. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 03. 2016 12:56

Evidenční číslo profilu ve VVZ

123456

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/cez2

Sídlo/místo podnikání


Obec

Děčín

Část obce

Děčín IV-Podmokly

Ulice

Teplická

Číslo popisné

874

Číslo orientační

8

PSČ

40502

Stát - kód

CZ