test vz jrsu

Základní informace


Název zadávacího postupu

test vz jrsu

Zadavatel

ČEZ, a. s.

Systémové číslo NEN

N006/20/V00009605

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-123456

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00009605

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 03. 2020 10:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

04. 06. 2020 11:49

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vlastimil

Příjmení

Kvis

E-mail

vlastimil.kvis@cez.cz

Telefon 1

+420 724685690

Předmět


Popis předmětu

test

Kód z číselníku NIPEZ

03212100-1

Název z číselníku NIPEZ

Brambory

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

03212100-1

Název z číselníku CPV

Brambory

Textové pole pro popis místa plnění

Elek

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBrambory03212100-1Brambory

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 06. 2020 11:38Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 03. 2020 10:30Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail17. 03. 2020 10:26Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


17. 03. 2020 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby