Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

06. 12. 2023 13:06

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


575720231 111,001 111,00