Detail

Základní informace


Úřední název

Dodavatel MMR 1

IČO

98745632

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

PSČ

11150

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

3 630,00

Nabídková cena bez DPH

3 000,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne