Detail

Základní informace


Úřední název

STELMAR s.r.o.

IČO

49607154

Číslo popisné

0

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

0,00