Detail uveřejnění

Základní údaje


Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

24. 05. 2024 12:10

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


3654836584768720249 423 210,177 787 777,00