Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

25. 11. 2022 09:54

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


633123,00123,00