Registrace dodavatele

Pokud registrujete subjekt do systému NEN, musíte vyplnit a podepsat dokument Registrační formulář (ke stažení níže v bloku Dokumenty ke stažení) platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Zahraniční subjekty, které nemají možnost tímto elektronickým podpisem dokument podepsat, musí uvést důvod.

Jak získat elektronický podpis naleznete v Často kladených dotazech. Také zde naleznete návod, jak podepsat PDF soubor .

V případě, že do registračního formuláře uvádíte informace o pověřujícím subjektu, je nutné vkládat elektronický podpis až po naskenování dokumentu, aby mohl být tento podpis ověřen.

Více informací o podmínkách registrace a přístupu do systému NEN naleznete v Provozním řádu.

Pro ověření, zda jste již v systému NEN registrovaní, nahlédněte do Registru dodavatelů.