Český úřad zeměměřický a katastrální

Základní informace


Úřední název

Český úřad zeměměřický a katastrální

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/CUZK

IČO

00025712

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 284041229

E-mail

vaclav.kytka@cuzk.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Kobylisy

Ulice

Pod sídlištěm

Číslo popisné

1800

Číslo orientační

9

PSČ

18200

Stát - kód

CZ