Dětská rehabilitace

Základní informace


Úřední název

Dětská rehabilitace

IČO

47811820

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 732279938

Telefon 2

+420 595041458

WWW

drh.cz

E-mail

reditelka@drh.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hlučín

Část obce

Hlučín

Ulice

Hluboká

Číslo popisné

1117

Číslo orientační

23

PSČ

74801

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ08

Hlavní předmět činnosti


Sociální služby