Energocentrum Vítkovice, a. s.

Základní informace


Úřední název

Energocentrum Vítkovice, a. s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/EVI2

IČO

03936040

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 601318220

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Michle

Ulice

Duhová

Číslo popisné

1444

Číslo orientační

2

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Výroba, přeprava a distribuce plynu a tepla

Druh relevantní činnosti


Výroba, přeprava a distribuce plynu a tepla