Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Základní informace


Úřední název

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

IČO

00164801

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 267122989

Fax

+420 267126989

WWW

http://www.mzp.cz/

E-mail

Karolina.Cermakova@mzp.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vršovice

Ulice

Vršovická

Číslo popisné

1442

Číslo orientační

65

PSČ

10010

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Životní prostředí