ČESKÁ TELEVIZE

Základní informace


Úřední název

ČESKÁ TELEVIZE

IČO

00027383

Právní forma

Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK)

Telefon

+420 261136113

WWW

www.ceskatelevize.cz

E-mail

zdenek.ruchar@ceskatelevize.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Podolí

Ulice

Na hřebenech II

Číslo popisné

1132

Číslo orientační

4

PSČ

14700

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost