Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace

IČO

63024594

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 569865413

E-mail

hana.palenikova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Rýmařov

Část obce

Janovice

Ulice

Rýmařovská

Číslo popisné

34

Číslo orientační

1

PSČ

79342

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Sociální služby