ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ARS rozvojová agentura, s.r.o.

IČO

27791637

DIČ

CZ27791637

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 774415157

E-mail

vr@arsra.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Ulice

Krapkova

Číslo orientační

7

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost