Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Základní informace


Úřední název

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

IČO

04095316

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 221580201

E-mail

crr@crr.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Strašnice

Ulice

U nákladového nádraží

Číslo popisné

3144

Číslo orientační

4

PSČ

13000

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvésthlavní náplní činnosti organizace je administrace a kontrola čerpání evropských fondů