Centrum evropského projektování a.s.

Základní informace


Úřední název

Centrum evropského projektování a.s.

IČO

27529576

DIČ

CZ27529576

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 499420404

E-mail

erbenova@cep-rra.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hradec Králové

Ulice

Švendova

Číslo popisné

1282

PSČ

50003

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstČinnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Vzdělávání