ČEPRO, a.s.

Základní informace


Úřední název

ČEPRO, a.s.

IČO

60193531

DIČ

CZ60193531

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 221968111

WWW

www.ceproas.cz

E-mail

ceproas@ceproas.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Holešovice

Ulice

Dělnická

Číslo popisné

213

Číslo orientační

12

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

11902931

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstSkladování a distribuce PHL, velkoobchod s PHL, provoz sítě čerpacích stanic PHL