ABC KK

Základní informace


Úřední název

ABC KK

Právní forma

Zatím neurčeno

Telefon

+420 295265120

E-mail

zakazky@otidea.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

18600

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost