Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace

IČO

70887039

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 702180979

E-mail

seman@cssbrno.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Židenice

Ulice

Sejkorova

Číslo popisné

2723

Číslo orientační

6

PSČ

63600

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064