Centrální zadávání

Základní informace


Úřední název

Centrální zadávání

IČO

00007064

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 123456789

E-mail

hana.palenikova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Obecní

PSČ

12356

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost