Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

IČO

24827452

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 246 028 028

E-mail

info@broz-sedlaty.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Žižkov

Ulice

Vinohradská

Číslo popisné

2828

Číslo orientační

151

PSČ

13000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstPrávní služby