Centrální zadavatel

Základní informace


Úřední název

Centrální zadavatel

IČO

35251245

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 123456789

E-mail

a@b.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Obec

PSČ

75301

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti