ARL Innovation s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ARL Innovation s.r.o.

IČO

01744828

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 603487630

E-mail

test@arlinnovation.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Nová Ulice

Ulice

Litovelská

Číslo popisné

1340

Číslo orientační

2c

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Železniční služby

Druh relevantní činnosti


Dodávka elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy