Automoto PD

Základní informace


Úřední název

Automoto PD

IČO

85236987

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 123456789

E-mail

pavel.duda@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Ulice

Modrá

Číslo popisné

500

Číslo orientační

10

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost