BrinaCruel

Základní informace


Úřední název

BrinaCruel

IČO

12345678

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Telefon

+420 123456789

E-mail

nenspam@seznam.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Rekreace, kultura a náboženství