Centrum sociálních služeb Hrabyně

Základní informace


Úřední název

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČO

70630551

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 553607801

E-mail

info@csshrabyne.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hrabyně

Část obce

Hrabyně

Číslo popisné

202

PSČ

74767

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Hlavní předmět činnosti


Sociální služby