Boris Ryšavý

Základní informace


Úřední název

Boris Ryšavý

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/testRYB

IČO

14564378

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Telefon

+420 724005015

E-mail

bor4srysavy@centrum.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Havířov

Část obce

Bludovice

Ulice

Větrná

Číslo popisné

633

Číslo orientační

1

PSČ

73601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstzprostředkování