Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Základní informace


Úřední název

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

IČO

00411949

DIČ

CZ0441949

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 778762833

E-mail

tomanova@centrumzbuch.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Zbůch

Část obce

Zbůch

Ulice

V Sídlišti

Číslo popisné

347

PSČ

33022

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032

Hlavní předmět činnosti


Sociální služby