AAAHOME

Základní informace


Úřední název

AAAHOME

IČO

12345678

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 123456789

E-mail

tchvojka@email.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

AAA

PSČ

30000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ05

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost