AJL, s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AJL, s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/AJLNEN

IČO

26933179

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 604273438

WWW

www.ajl.cz

E-mail

zak@ajl.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Velké Maziříčí

PSČ

59401

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstadministrace veřejných zakázek