Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Základní informace


Úřední název

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

IČO

46347275

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 543433276

E-mail

bmarsalkova@bvk.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Pisárky

Ulice

Pisárecká

Číslo popisné

555

Číslo orientační

1a

PSČ

60300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost