ALTA PRO s. r. o.

Základní informace


Úřední název

ALTA PRO s. r. o.

IČO

24850128

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 608021130

E-mail

tereza.schimmerova@altapro.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Střešovice

Ulice

Za Hládkovem

Číslo popisné

981

Číslo orientační

7

PSČ

16900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstProje´ktový management