Bez profilu v NEN

Základní informace


Úřední název

Bez profilu v NEN

IČO

25892533

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 123456789

E-mail

vendula.zatloukalova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Hodolany

Ulice

tř. Kosmonautů

Číslo popisné

1288

Číslo orientační

1

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost