ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Základní informace


Úřední název

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

IČO

48267210

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 736172065

E-mail

g.smykalova@arr-nisa.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec IV-Perštýn

Ulice

U Jezu

Číslo popisné

525

Číslo orientační

4

PSČ

46001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti

Druh relevantní činnosti


Jiný - nutno uvéstProjekty