Agentura pro podnikání a inovace

Základní informace


Úřední název

Agentura pro podnikání a inovace

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/API

IČO

05108861

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 296342444

WWW

https://www.agentura-api.org/

E-mail

info@agentura-api.org

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Žitná

Číslo popisné

566

Číslo orientační

18

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost