CC zadavatel 3

Základní informace


Úřední název

CC zadavatel 3

IČO

11122255

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 123456789

E-mail

petra.pychova@competconsult.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Řitka

PSČ

265 42

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost