Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Základní informace


Úřední název

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

IČO

47672234

Právní forma

Zdravotní pojišťovna

Telefon

+420 597089205

E-mail

posta@cpzp.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostrava

Část obce

Vítkovice

Ulice

Jeremenkova

Číslo popisné

161

Číslo orientační

11

PSČ

70300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Hlavní předmět činnosti


Zdravotnictví