Česká agentura na podporu obchodu

Základní informace


Úřední název

Česká agentura na podporu obchodu

Doplněk k úřednímu názvu

CzechTrade

IČO

00001171

DIČ

CZ00001171

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224907564

WWW

www.czechtrade.cz

E-mail

lenka.sokoltova@czechtrade.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 2

Ulice

Dittrichova

Číslo popisné

21

PSČ

12801

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstpodpora českých podnikatelských subjektů - exportérů