BESKI z.s.

Základní informace


Úřední název

BESKI z.s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/beski

IČO

04899369

Právní forma

Spolek

Telefon

+420 777885537

Telefon 2

+420 777885537

E-mail

slachta@beski.net

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostrava

Ulice

V Zátiší

PSČ

70900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Hlavní předmět činnosti


Vzdělávání