ČEPS, a.s.

Základní informace


Úřední název

ČEPS, a.s.

IČO

25702556

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 606403133

E-mail

sajnarova@ceps.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Michle

Ulice

Elektrárenská

Číslo popisné

774

Číslo orientační

2

PSČ

10100

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost

Druh relevantní činnosti


Poskytování nebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního předpisu v souvislosti s výrobou, přenosem nebo distribucí elektřiny