Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Základní informace


Úřední název

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

IČO

47673168

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 123123123

E-mail

jaromir.minarik@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostrava

Část obce

Moravská Ostrava

Ulice

Na Jízdárně

Číslo popisné

1245

Číslo orientační

7

PSČ

70200

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost